Інформаційне агентство "Дніпро Інформ"

Тарас Грень - санація боржника та порядок її проведення

Тарас Грень - санація боржника та порядок її проведення
409917 ПЕРЕГЛЯДІВ

Під санацією розуміється система заходів, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, задоволення повністю або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.
Господарський суд вводить процедуру санації у разі, якщо є підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена.
Офіційне повідомлення відомостей про введення процедури санації оприлюднюється на офіційному вебпорталі судової влади України.
В процедурі санації боржника збори кредиторів схвалюють план санації, який розпорядник майна подає до господарського суду. Господарський суд постановляє ухвалу про затвердження плану санації або про відмову у затвердженні плану санації.
План санації обов’язково повинен передбачати забезпечення погашення заборгованості боржника з виплати заробітної плати працівникам, а також строк відновлення платоспроможності боржника. Платоспроможність вважається відновленою за умови погашення всіх вимог кредиторів, внесених до реєстру вимог кредиторів.
План санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 %, має бути попередньо погоджений з органом, уповноваженим управляти державним майном.
Керуючий санацією боржника призначається господарським судом з числа арбітражних керуючих. Управління боржником переходить до керуючого санацією, який має діяти згідно з затвердженим планом санації.
Закон передбачає низку заходів, за допомогою яких може бути заплановано відновлення платоспроможності боржника, серед яких:
реструктуризація підприємства;
перепрофілювання виробництва;
закриття нерентабельних виробництв;
відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
виконання зобов’язання боржника третіми особами;
продаж частини майна боржника;
відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;
ліквідація дебіторської заборгованості;
реструктуризація активів боржника;
одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;
звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації.
За результатами проведення процедури санації боржник або відновлює платоспроможність, або (у разі неможливості його відновлення) переходить до наступної процедури – ліквідації.

Мої відео